Garanti Koşulları

1. Satışı yapılan ürünlerde garanti süresi, ürünün teslim edildiği tarihten itibaren başlar. Garanti süresi tüm ürünler için iki (2) yıldır.

2. Firmamız tarafından satışa sunulan tüm ürünlerde, ek parçalar da dahil olmak üzere tüm ekipman firmamız garantisi altında bulunmaktadır.

3. Satışı yapılan ürünün garanti süresi (2 yıl) içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre, garanti süresine eklenmektedir. Ürünün tamir edilme süresi 30 iş günüdür. 30 iş gününü geçemez. Bu süre, ürünün arızasının yetkili servise, eğer yetkili servise ulaşılamadıysa malı satan firma, acente, temsilci, ithalatçı, bayı ya da imalatçısına bildirildiği an başlar. Tüketici arıza bildirimini noterden kaşelenen ihtarname, e-posta, faks, iadeli taahhütlü mektup ya da diğer sair yollarla yazılı bir biçimde yapılmalıdır. Eğer uyuşmazlık yaşanırsa, ihbar zorunluluğunun yerine getirildiğini kanıtlamak tüketiciye aittir. Eğer mal arızası 20 iş günü içerisinde giderilemezse, satıcı, üretici ya da ithalatçı malın tamiri tamamlanana kadar benzer özelliklere sahip başka bir ürünü tüketiciye temin etmek zorundadır.

4. Ürünün garanti süresi içerisinde işçilik, malzeme ya da montaj hataları gibi durumlardan arızalanırsa, firma herhangi bir ücret (işçilik, malzeme vs.) talep etmeden tamiri yapmak durumundadır.

5. Tüketici onarım hakkını kullandığı takdirde yine de mal;

a. Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenmiş olan garanti süresini geçmeden, bir yılda; en az dört kere daha arızalanmaması durumunda, bu arızaların maldan yararlanmaya engel olduğu

b. Tamir için gereken azami sürenin 7 iş gününü aşması

c. Firmanın yetkili servisinin, eğer yetkili servis yoksa; sırasıyla satıcı, bayii, acente, temsilcilik, ithalatçı, üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla ürünün arızasının giderilmesinin mümkün olmadığının belirtilmesi durumlarında tüketici malın ücretsiz bir biçimde değiştirilmesini, ücretinin iade edilmesini ya da indirim yapılmasını talep etme hakkına sahiptir.

6. Eğer üründe oluşan arıza, ürünün kullanım kılavuzunda bulunan noktalara aykırılıktan ötürü oluştuysa, bu arızalar garanti kapsamında bulunmamaktadır. Bu nedenle satış yapan firmanın sorumluluğu olmaz. Böyle bir durumda arıza; tamir için gerekli olan azami süre içerisinde tüketiciye bildirilir.

7. Montaj ve kurulum satıcı firmanın dışında bir firma tarafından ya da tüketicinin kendisi tarafından yapıldıysa ürünler garanti kapsamı dışında kalır.

8. Garanti belgesi ile alakalı yaşanan sorunlarda tüketici mahkemelerine, il ve ilçede bulunan tüketici hakem heyetlerine ya da Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’ne başvurulabilir.

9. Bu hükümler, mesafeli satış sözleşmesinin eki durumundadır.

10. Tüketici, siparişin verilmesiyle beraber bu hükümleri okuduğunu ve anladığını kabul ve taahhüt eder.