Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1

TARAFLAR

a.      SATICI

Ticari Ünvan:

Adres:

Telefon:

Fax:

Satıcı Mersis No:

Satıcı E-Posta Adresi:

b.     ALICI

Ad soyad/unvan:

Adres:

Telefon:

Fax:

E-Posta:

TC Kimlik No:

MADDE 2 – SÖZLEŞME KONUSU

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği baz alınarak düzenlenmiştir. Bu sözleşmenin konusu alıcının satıcıya ait web sitesinden, elektronik ortamlar aracılığı ile yaptığı ve aşağıda satış fiyatı ile niteliklerinin belirtildiği ürünün satış ve teslimi ile alakalı olarak Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince alıcı ve satıcı taraflarının hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

MADDE 3 – SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNÜNÜN

Alışveriş tarihi

Ürün bilgileri

Kargo tutarı

Satış fiyatı

Ürünün cinsi, türü, rengi, miktarı ve satış bedeli yukarıda belirtildiği gibidir.

Ödeme şekli:

Teslimat adresi:

Teslim edilecek kişi(ler):

MADDE 4 – GENEL HÜKÜMLER

MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER

4.1. ALICI, SATICI’ya (siteadı) ait olan internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri ve sözleşmenin eklerini okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. ALICI’nın ön bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinden önce SATICI’nın ALICI’ya gereken bilgilerin eksiksiz verildiğini beyan ve taahhüt eder.

4.2. Sözleşme konusu ürün ya da ürünler, 30 günlük yasal süreyi aşmayarak her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesindeki ön bilgiler çerçevesinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi ya da kuruluşa teslim edilir. SATICI, stoklardaki eksiklikler ya da ulaşılacak yerin uzak olması gibi durumlarda bu süreyi en fazla 10 gün kadar uzatabilir. Bu sürenin sonunda ürün teslim edilmez ise alıcı sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir.  Bu durumda ALICI tarafından ödenen bedel en fazla 14 gün içerisinde alıcıya iade edilmek durumundadır. Bankadan kaynaklı gecikmelerden SATICI sorumlu tutulamaz.

4.3. SATICI, sözleşmeye konu olan ürünü eksiksiz, siparişte belirtilenlere uygun bir biçimde varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzu ve diğer belgelerle teslim etmek yükümlülüğündedir.

4.4. SATICI, sözleşmeden doğan ifa hakkını, süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve onay almak suretiyle başka bir ürünle değiştirerek tedarik edebilir.

4.5. SATICI, malın ALICI dışında üçüncü bir kişiye tesliminden ötürü oluşan hasar ve kayıplardan sorumludur. ALICI, SATICININ belirlediği taşıyıcı dışında bir taşıyıcı ile gönderilmesini talep ederse bundan doğan kayıp ve hasarlardan SATICI sorumlu tutulamaz.

4.6. Sözleşme konusu olan ürün ve malın teslimatı için iş sözleşmesinin bir nüshasının SATICIya ulaştırılması ve bedelinin ALICININ talep ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez ise, SATICI ürünü teslim etme sorumluluğuna sahip değildir.

4.7. Ürün tesliminden sonra ALICI’nın kredi ya da banka kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir biçimde hukuka aykırı olarak kullanılması nedeniyle ürün bedelinin SATICI’ya ödenmemesi durumunda, ALICI’nın teslim aldığı ürünü 5 iş günü içerisinde SATICI’ya iade etmelidir. Bu durumda kargo ödemeleri ALICI’ya aittir. SATICI bu ödemelerden sorumlu tutulamaz.

4.8.  Hava muhalefeti, doğal afetler gibi  nakliyatı engelleyen olağanüstü durumlarda sözleşme konusu olan ürün ya da ürünler zamanında teslim edilemezse bu durumdan SATICI sorumlu tutulamaz. SATICI bu durumu ALICI’ya zamanında bildirmek durumundadır. Bu durumda ALICI, ürünü iade edebilir ya da nakliyenin ertelenmesini talep edebilir.

4.9. Garanti belgesi ile satılan ürünlerden arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli tamiratın yapılması için SATICI'ya gönderilebilir, bu durumda nakliyat giderleri ALICI’ya aittir.

MADDE 5- CAYMA HAKKI

5.1. ALICI, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. 

5.2. ALICI, cayma süresi içinde ürünü, teknik özelliklerine, işleyişine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullandığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu tutulamaz. Bu madde hükümlerine aykırı kullanılan mal için cayma hakkı kullanılamaz, kullanılmış ise SATICI’nın yaşadığı tüm zararlarında ALICI sorumlu tutulur.

5.3. Cayma hakkı süresi, ürünün ALICI’NIN ya da ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Ancak ALICI, sözleşmenin yapılmasından ürünün teslimine kadar geçen sürede de cayma hakkını kullanabilir.

5.4. Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;

a. Tek siparişte satın alınan ancak ayrı ayrı teslim edilen mallarda, ALICI’nın ya da ALICI’nın belirlediği üçüncü kişinin son malı teslim aldığı tarih,

b. Birden fazla parçadan oluşan mallarda, ALICI’NIN ya da ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı tarih

c. Ürünün düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, ALICININ ya da ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün esas alınır.

5.5. Malın SATICI tarafından taşıyıcıya teslimi, ALICIYA yapılan teslim olarak kabul edilmez. Mal teslimi ve hizmetin ifasının beraber yapıldığı sözleşmelerde mal teslimiyle alakalı cayma hakkı hükümleri esas alınır.

5.6. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin cayma hakkı süresi dolmadan, SATICI’ya iletilmelidir. Aksi takdirde cayma hakkı kullanılmamış sayılır. Cayma hakkının kurallara uygun bir biçimde kullanıldığını kanıtlamak sorumluluğu ALICI’YA aittir.

5.7. SATICI veya SAĞLAYICI, ALICININ cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on dört gün içinde, ALICI’ya tüm ödemeleri iade etmekle yükümlüdür. SATICI ya da SAĞLAYICI, tüm geri ödemeleri ALICI’ya masraf veya yükümlülük getirmeden tek seferde yapacaktır.

5.8. ALICI’nın cayma hakkını kullanması durumunda yan sözleşmeler sona erer. Bu durumda ALICI, 2. fıkrada belirtilen haller dışında herhangi bir masraf, tazminat veya cezai şart ödemekle yükümlü değildir.

5.9. 3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası ve kargo teslim tutanağı, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.) eksiksiz iade edilmelidir. İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

5.10. ALICI’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir.

5.11. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

MADDE 6- CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

Aksi kararlaştırılmadığı sürece aşağıdaki ürünler için cayma hakkı kullanılamaz:

a)      Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetler,

b)      Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallar,

c)      Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanlar,

d)      Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallar,

e)      Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallar,

f)       Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlerinde cayma hakkının kullanılması yönetmelik gereği mümkün değildir.

MADDE 7- YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazlar, aşağıdaki kanunda belirtilen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılacaktır. İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar İNEGÖL Tüketici Hakem Heyetleri ile İNEGÖL mahkeme ve icra daireleri münhasır olarak yetkilidir.

MADDE 8- SON HÜKÜMLER

8.1. Alıcı sipariş vermesi ile birlikte iş bu sözleşmeyi ve eklerini okuduğunu, anladığını ve hükümleri ile bağlı olduğunu kabul eder.

8.2. Ön bilgilendirme formu, Satış Koşulları, Ödeme ve Teslimat, Cayma Hakkı İptal ve İade prosedürü iş bu sözleşmenin ekleridir. 

 

 

SATICI

ALICI