TÜKETİCİ HAKLARI – CAYMA – İPTAL İADE KOŞULLARI

GENEL

1.      Kullanmakta olduğunuz internet adresi üzerinden elektronik ortamlarda alışveriş yaparak sipariş vermeniz halinde, size sunulan ön bilgilendirme formunu ve mesafeli satış sözleşmesini onaylamış ve kabul etmiş sayılırsınız.

2.      Alıcılar, satın aldıkları ürünün satış ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara tabi tutulmaktadır.

3.      Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücretlerini SATICI ödemektedir.

4.      Satın alınan ürünler, 30 iş günlük yasal süreyi aşmamak kaydıyla ALICI’nın adresine teslim edilir. Bu süre SATICI tarafından en fazla 10 gün uzatılmaktadır. Bu süre içerisinde ürün teslimatı yapılmazsa, alıcılar (özel sipariş hariç) sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir.

5.      Satın alınan ürünün satılmasının mümkün olmadığı durumunda, SATICI bu sorunu ALICI’ya bildirmelidir. Bunu 3 gün içinde yazılı olarak yapmak durumundadır. Bunun sonucunda alınan ödeme 14 gün içerisinde geri iade edilir.

SATIN ALINAN ÜRÜN BEDELİ ÖDENMEMESİ

Şayet ALICI, satın aldığı ürün bedelini ödemez veya kredi ya da  banka kartlarında iptal durumları yaşanırsa, SATICI’nın teslimat yükümlülüğü de sona erer.

ALICININ ÜRÜNÜ KONTROL ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene etmeli; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almamalıdır. ALICI, teslim aldığı malın hasarsız olduğunu kabul etmektedir.

CAYMA HAKKI:

ALICI; satın aldığı ürünü hakkında teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya yazılı olarak bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin cayma hakkını kullanabilir.

SATICININ CAYMA HAKKI BİLDİRİMİ YAPILACAK İLETİŞİM BİLGİLERİ:

CAYMA HAKKININ SÜRESİ:

ALICI’nın cayma hakkı ürünü satın aldığı andan itibaren başlar ve 14 gün sürer. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz.

Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ya aittir.

Cayma hakkının kullanılması için gerekli olan 14 günlük süre içinde SATICI’ya yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu metinde düzenlenen "Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler" hükümleri çerçevesinde değerlendirilememesi gerekmektedir.

CAYMA HAKKININ KULLANIMI

a.      3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası ve kargo teslim tutanağı, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.) eksiksiz iade edilmelidir. İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

b.      Bu belgelerin SATICI’ya iadesine kadar geçecek süre içerisinde SATICI ilgili bedeli ödemeyebileceği gibi yapacağı ödemelerde KDV başta olmak üzere tüm vergi ödemelerini bedelden düşme hakkına sahiptir. İlgili belgelerin teslim edilmemesi nedeniyle ortaya çıkan zararlardan ALICI sorumludur. ALICININ belgeleri iade etmemesi malı iade etme yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

İADE KOŞULLARI

a.      SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 14 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ya iade etmek ve iade konusu malı 14 gün içerisinde teslim almak zorundadır.

b.      ALICI’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkansızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’nın zararlarını gidermek zorundadır. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir.

c.      Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

Aksi kararlaştırılmadığı sürece aşağıdaki ürünler için cayma hakkı kullanılamaz:

a)      Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetler,

b)      Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallar,

c)      Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallar,

d)      Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallar,

e)      Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlerinde cayma hakkının kullanılması yönetmelik gereği mümkün değildir.

TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul eder.